نخ های پنبه پلیستر پنبه ویسکوز

نخهای پنبه ای

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۲۰/۱ کبیرریس کارد ۱۱۸۰۰  
20/1 کبیرریس شانه ۱۲۸۰۰  

20/1

هدف

اوپن اند

۸۱۰۰

 

20/1 یزدباف   اوپن اند  8000  
20/2 نخ تاب فیروزان   9000  
24/1 کبیر ریس شانه ۱۳۲۰۰  
26/1 کبیر ریس شانه ۱۳۸۰۰  
28/1 کبیر ریس شانه ۱۴۱۵۰  
30/1 کبیر ریس کارد ۱۳۷۰۰  

30/1

کبیر ریس شانه ۱۳۹۰۰

 

30/1

هندی شانه ۱۱۹۰۰

 

30/1 ازبک  شانه  13500  
40/1 ازبک  شانه  14500  

40/1

هندی

شانه

۱۲۶۰۰ زنیط

۴۰/۱

کبیر ریس

کامفور

 

 

50/1

کبیر ریس

کامفور

 

 
60/1 کبیر ریس کامفور    

نخهای پلیسترپنبه

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۲۰/۱ کبیر ریس رینگ    
20/1 هدف رینگ  8900 20/80
20/1 خسروی رینگ  8800  
20/1 صوف و ساتین رینگ ۸۹۰۰  
30/1 کبیر ریس شانه ۱۲۳۰۰  

40/1

کبیر ریس

شانه

۱۴۲۰۰

 

45/1

کبیر ریس

شانه

 

 
20/1 ملانژ نوبافت روشن ۱۰۹۰۰  
20/1 ملانژ نوبافت  تیره ۱۱۹۰۰  
30/1 ملانژ مشهد توسی- ابری-open 11700  
30/1 ملانژ مشهد اسپان- ابری- توسی ۱۱۲۰۰  
30/1 ملانژ مشهد اسپان- زغالی ۱۲۰۰۰  
30/1 ملانژ نوبافت روشن ۱۲۴۰۰  
30/1 ملانژ نوبافت تیره ۱۳۴۰۰  
40/1 ملانژ نوبافت روشن ۱۴۹۰۰  
40/1 ملانژ نوبافت تیره ۱۵۹۰۰  
نخهای اسپان (صد درصد پلیستر)

نمره

کارخانه

نوع

قیمت (تومان)

توضیحات

۳۰/۱

کبیر ریس

اسپان

 

 
30/1 سوریالاتا اسپان    
30/240 چینی اسپان ۸۰۰۰  
نخهای پلیستر ویسکوز 
30/1 کبیر ریس رینگ ۹۲۰۰  
30/1 دیبا رینگ  8900  
30/1 هندی  رینگ  9000  
36 کبیر ریس رینگ     
40/1 کبیر ریس رینگ     
نخهای صد درصد ویسکوز 
20/1 ناهید ویسکوز ۱۰۰%    
30/1 ناهید  ویسکوز۱۰۰%    

30/1

هندی  ویسکوز ۱۰۰% ۹۸۰۰

 

30/1 کبیر ریس ویسکوز ۱۰۰%    

نرخ های اعلام شده در لیست های بالا، ثابت نبوده و تابع تغییر و تحول بازار می باشد.

    تلفن های پشتیبانی ایران نخ

۶۶۰۰۳۸۰۸ – ۶۶۰۰۲۲۲۰ (۰۲۱)

۵۶۶۵  113  0912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته است

فروش ماشین آلات نساجی
تازه های سایت
وضعیت یاهو
تقویم شمسی
فروردین ۱۳۹۴
ی د س چ پ ج ش
« اسفند    
 ۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱