نرخ نخ های پنبه پلیستر پنبه ویسکوز

   

نخهای پنبه ای

 

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۶/۱ ایران اوپن اند    
8/1 ترکمنستان  اوپن اند    حمل از گنبد کاوس  

8/1

اردبیل

اوپن اند

 

حمل از کارخانه 

10/1 بی نام اوپن اند    انبار

۱۰/۱

اردبیل  

اوپن اند

 

حمل از کارخانه 

20/1 کبیرریس کارد ۱۱۷۵۰  
20/1 کبیرریس شانه ۱۲۷۵۰  

20/1

هدف

اوپن اند

۹۸۰۰

 

20/1 یزدباف   اوپن اند  8850  
24/1 کبیر ریس شانه ۱۳۱۵۰  
20/1 مهاباد ریس رینگ    حمل از کارخانه 
26/1 کبیر ریس شانه ۱۳۷۵۰  

20/1

قائم شهر 

اوپن 

 

حمل از کارخانه

۲۰/۱ مهاباد ریس  اوپن اند      
20/2 اصفهان رینگ 

 

حمل از کارخانه 
20/2 زرین  اوپن     
28/1 کبیر ریس شانه ۱۴۱۰۰  
30/1 کبیر ریس کارد ۱۳۶۵۰  

30/1

کبیر ریس شانه ۱۴۲۵۰

 

30/1 عبدخدایی شانه ۱۳۰۵۰  
30/1  نخ باف شانه ۱۴۷۵۰ ازبک- مارک کومت

۳۰/۱

نخ باف شانه ۱۲۷۵۰

هندی – مارک سال تکس

۳۰/۱

ساوین 

اوپن اند 

 

 

30/1

ازبک 

شانه 

   
40/1

عبد خدایی

شانه

۱۴۰۵۰

 

40/1

نخ باف

شانه

۱۶۲۵۰

ازبک- مارک کومت

۴۰/۱

نخ باف

شانه

۱۴۵۵۰ هندی – مارک سال تکس

۴۰/۱

نخ باف

شانه

۶۹۵۰

ازبک

۴۰/۱

کبیر ریس

کامفور

۱۶۹۰۰

 

50/1

کبیر ریس

کامفور

۱۹۲۵۰

 
60/1 کبیر ریس کامفور ۲۱۳۵۰  
   

نخهای پلیسترپنبه

 

نمره

کارخانه

نوع

قیمت ( تومان )

توضیحات

۶/۱ ایران  اوپن اند     
10/1 بی نام   اوپن اند    80/20
         
10/1 اصفهان  اوپن اند    20/80
10/1 ترکمن  اوپن اند    50/50
20/1 تندیس  اوپن اند    20/80

20/1

خوی

رینگ 

 

65/35

20/1 کبیر ریس   10000  
20/1 هدف رینگ  9300 20/80
20/1 خسروی رینگ  9350  
20/1 صوف و ساتین رینگ ۹۳۰۰  

30/1

خوی

اوپن اند

 

حمل از کارخانه

۳۰/۱ کبیر ریس شانه ۱۲۲۵۰  

30/1

مازندران 

اوپن

 

 

40/1

کبیر ریس

شانه

۱۴۱۵۰

 

40/1

تجارت

رینگ

 

 

45/1

کبیر ریس

شانه

۱۵۰۵۰

 
40/1 آذر رینگ     
    نخهای اسپان (صد درصد پلیستر)  

نمره

کارخانه

نوع

قیمت (تومان)

توضیحات

۳۰/۱

کبیر ریس

 

9200

 

20/1

یزد

اوپن اند

 

 

30/1

هندی

رینگ

 

 
    نخهای پلیستر ویسکوز   
30/1 کبیر ریس   9400  
30/1 خسروی رینگ  9850  
30/1 هندی  رینگ  9350  
36 کبیر ریس رینگ  13050  
40/1 کبیر ریس رینگ  13250  
    نخهای صد درصد ویسکوز   
         
         

30/2

لنزینگ    

 

30/1 کبیر ریس   10100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای سفارش واردات انواع مواد اولیه و نخ  تماس بگیرید

تلفن  :  5665  113  0912

66003808 – 021

 

 

نظرات بسته است

تازه های سایت
وضعیت یاهو
تقویم شمسی
فروردین ۱۳۹۳
ی د س چ پ ج ش
« اسفند    
 ۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱