نوشته های با برچسب ‘بافت ، گردباف ، یکرو ، دورو ، سیلندر ، حوله ای ، پشت ترویرا ، ملانژ ، رنگی ، ساده’

نرخ انواع نخ و الیاف

الیاف و نخ 

 

 

   نام نخ                  

قیمت            توضیحات        

الیاف پلیستر  کره 

۵۳۵۰ ۱٫۴  – ۳۸

پنبه یک سفید

۷۵۰۰

نخ ۷/۱ پنبه 

۷۸۰۰ اوپن اند ترکمنستان

نخ ۱۰/۱ پنبه 

۹۱۰۰ اوپن اند

نخ ۱۶/۱ پنبه 

۱۰۸۰۰ اوپن اند

نخ ۱۶/۱ پنبه ازبک 

۱۱۳۰۰ رینگ 

نخ  ۱۸/۱ پنبه 

۱۰۹۰۰ اوپن اند

نخ ۲۰/۱  پنبه 

۱۱۰۰۰ اوپن اند

نخ ۲۰/۱ پلیستر پنبه 

۷۲۰۰ اوپن اند  ۲۰/۸۰

نخ ۳۰/۱ پلیستر ویسکوز 

۱۰۶۰۰ ویتنام   ۶۵/۳۵ 

۳۰/۲  پلیستر ویسکوز 

۱۲۵۰۰

۳۰/۱  پنبه 

۱۲۳۰۰ اوپن

۳۰/۱ پنبه هندی

۱۵۰۰۰

۳۰/۱  اسپان 

۸۹۵۰  

۳۰/۱  پنبه رنگی 

۲۱۰۰۰

۳۰/۱ اسپان ملانژ چینی  

۸۴۰۰ کیسه 

۳۰/۱  ویسکوز هندی 

۱۳۶۵۰

۳۰/۲ ویسکوز هندی 

۱۴۹۰۰

۳۰/۱  ویسکوز ایرانی 

۱۳۱۰۰

۴۰/۱ پنبه  

۱۵۷۰۰ هندی

۴۰/۱  پلیستر پنبه 

۱۱۹۰۰

کش ۲۰ تکسیلون

۲۱۲۰۰

۱۰۰/۱۴۴

۷۸۰۰ چینی

۱۵۰/۴۸ ترویرا

۶۶۵۰

۱۵۰/۴۸  رنگی 

۹۰۰۰ ۱۶  رنگ 

کش تکسیلون ۲۰

۲۱۵۰۰

۱۰۰/۳۶  ترویرا

۷۶۰۰

FDY  ۱۰۰/۱۹۲

۷۵۵۰ چینی

۱۰۰/۱۴۴

۷۸۰۰ چینی

۱۵۰/۱۴۴

۷۵۵۰ چینی

۳۰۰/۲۸۸

۷۴۰۰ چینی

FDY  ۳۰۰ – ۴۵۰

۶۵۰۰ رنگی

نخ  ۲/۲۴ آکریلیک 

۱۸۹۰۰

 

برای سفارش بافت انواع  پارچه های گردباف  با ایران نخ تماس بگیرید .

نرخهای اعلام شده در لیست های بالا ، ثابت نبوده وتابع تغییر و تحول بازار می باشد .

تلفن های پشتیبانی ایران نخ 

۶۶۱۹۷۳۶۰ – ۶۶۰۹۸۲۳۸ (۰۲۱)

۵۶۶۵  ۱۱۳  ۰۹۱۲

info@irannakh.com

خدمات پارچه ایران نخ

 

بافت کارمزدی انواع پارچه های یکرو ودورو با ماشین های

۲۶ دهنه ۳۸ یکرو سیلندر

۲۸ دهنه ۳۴ دو رو سیلندر

۲۴ دهنه ۳۴ دو رو سیلندر

بافت انواع پارچه های یکرو و دورو با انواع نخهای پنبه ، پلیستر پنبه ، حوله ای ، پشت ترویرا ، اسپان ، لاکرا ، ملانژ ، رنگی و ساده

کارمزد بافت پارچه های یکرو ساده هر کیلو ۵۵۰۰ ریال و مخلوط بالاکرا هر کیلو ۷۰۰۰ ریال

 کارمزد بافت پارچه های دو رو هر کیلو ۶۰۰۰ ریال 

 

تلفنهای تماس  :  88905162  –   5665  113  0912

logo-samandehi
تازه های سایت