نخ اسپان (100%پلیستر) الیاف پنبه نخ ویسکوز (100%) نخ پلیستر ویسکوز نخ کش / نخ لاکرا نخ اف دی وای - FDY نخ های دی تی وای - DTY نخ ای تی وای - ATY

1399/06/17

🌀نخ های #اسپان #پلیستر100% #پلیسترصددرصد

🔸30/1 👈 ایرانی 🇮🇷

🔸30/1 👈 گوتکس🇨🇳

🔸30/1 👈 رینگ MC 🇨🇳

🔸30/1 👈 ویتکس 🇨🇳

🔹30/1 👈 ویتکس،MC،هندی
(موجود یزد) بدون انبارداری

🔸30/1 👈 اسلب 🇨🇳

🔸30/1 👈 اسلب مشکی⚫️ 🇨🇳

 

نخ مونو فلامنت نخ پلیستر پنبه نخ پنبه اوپن نخ پنبه رینگ و شانه نخهای ملانژ ، نخ افکت دار نخ اسپاندکس نخ پلی پروپیلن - PP الیاف ویسکوز
نخ اسپان (100%پلیستر) الیاف پنبه نخ ویسکوز (100%) نخ پلیستر ویسکوز نخ کش / نخ لاکرا نخ اف دی وای - FDY نخ های دی تی وای - DTY نخ ای تی وای - ATY نخ مونو فلامنت نخ پلیستر پنبه نخ پنبه اوپن نخ پنبه رینگ و شانه نخهای ملانژ ، نخ افکت دار نخ اسپاندکس نخ پلی پروپیلن - PP الیاف ویسکوز